Unapređen je sistem praćenja vozila ugradnjom novog seta elektronskih karata, čime je omogućeno precizno praćenje i korišćenje ostalih komandi nad vozilom u bilo kom delu Srbije iz dispečerskog centra.

smrtovnice