Renoviranje dispečerskog centra trebalo bi da omogući kvalitetniju i bržu uslugu, a i efikasnije informisanje korisnika, prema standardima savremenog tržišta. Unapređenjem dispečerskog centra, sistem za kontrolu i koordinaciju vozila je poboljšan, kao i ukupna pouzdanost i efikasnost sistema. Savremeno poslovanje zahteva stalne inovacije i unapređenje poslovanja i tome smo znatno posvećeni.

smrtovnice